KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Gıda Mühendisliği


  


Sevgili Öğrenciler,

Gıda insan yaşamı için vazgeçilemeyecek birkaç önemli gereksinimden birisidir ve bu gereksinim gıda endüstrisinin sürekli gelişmesini sağlayan sebeptir. Artan nüfus ve buna bağlı olarak artan gıda talebini tüketicilere kaliteli gıdalar sunarak karşılamaya çalışan gıda endüstrisi sürekli gelişen dinamik bir yapıya sahiptir.

Gıda Mühendisliği gıdaların üretilmesi, geliştirilmesi, muhafazası, taşınması ve yeniden değerlendirilmeleri konularına matematik, biyoloji, fizik ve kimya bilimlerinin uygulanması olarak tanımlanabilen disiplinler arası bir mühendislik dalıdır. Bu çerçevede Gıda Mühendisliği bölümümüz 2 Profesör ve 5 Doktor Öğretim Üyesinden oluşan akademik kadrosu ve sahip olduğu 4 araştırma-uygulama laboratuvarı ile günümüz koşulları için donanımlı gıda mühendisleri yetiştirmek amacıyla Temel Mühendislik, Gıda Üretim Teknolojileri, Tasarım-Planlama, Proses, Ar-Ge ve Yönetimi, Kalite Kontrol, Gıda Mikrobiyolojisi, Hijyen-Sanitasyon, Gıda Muhafazası ve Ambalajlama, Gıda Mevzuatı gibi temel konulara dayalı bir eğitim vermektedir.

Gıda Mühendisliği eğitimini başarı ile tamamlayarak Gıda Mühendisi unvanı alan mezunlar, endüstride ‘tarladan sofraya’ şeklinde tabir edilen, hammaddeden başlayarak gıdanın üretilmesi ve tüketiciye ulaştırılması sürecinin tüm aşamalarında görev alır. Bu bağlamda, sürekli gelişen gıda endüstrisi, mezunlara çok çeşitli fırsatlar sunmaktadır. Mühendisler sadece üretimde değil denetleme, kalite kontrol, AR-GE gibi alanlarda da görev almaktadırlar.

Hızla gelişen gıda bilimi ve gıda işleme tekniklerinin izlenmesi, kendine özgü tekniklerin geliştirilmesine yarayacak bilgilerin üretilmesi, öğrencilere gerekli bilgi ve becerileri kazandırarak gıda endüstrisinin gereksinim duyduğu teknik ve sosyal yönden yeterli,  sonuç alabilme yeteneğine sahip gıda mühendislerinin yetiştirilmesini amaç edinmiş Gıda Mühendisliği bölümümüzde sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız.

En içten dileklerimle.