KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Gıda Mühendisliği

Alet ve Ekipmanlar

 -Mikroskop  -Çeker ocak 
 -İnkübatör  -Konveksiyonel fırın
 -Etüv  -Mikrodalga fırın 
 -Steril kabin  -Hassas terazi 
 -Saf su cihazı  -pH metre 
 -Soğutmalı santrifüj  -Dijital büret 
 -Otoklav  -Manyetik karıştırıcı 
 -Spektrofotometre  -Homojenizatör 
 -Kjeldahl yakma ünitesi  -Orbital karıştırıcı 
 -Kjeldahl damıtma ünitesi  -Vorteks karıştırıcı 
 -PCR cihazı (thermal cycler)  -Buzdolabı 
 -Jel elektroforez sistemi  -Derin dondurucu