KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Gıda Mühendisliği

Gıda Mühendisliği gıdaların üretilmesi, geliştirilmesi, muhafazası, taşınması ve yeniden değerlendirilmeleri konularına matematik, biyoloji, fizik ve kimya bilimlerinin uygulanması olarak tanımlanabilen disiplinler arası bir mühendislik dalıdır.

Gıda Mühendisi, ‘tarladan sofraya’ şeklinde tabir edilen, hammaddeden başlayarak gıdanın üretilmesi ve tüketiciye ulaştırılması sürecinin tüm aşamalarında görev alır.

Gıda Mühendisinin öncelikli görevi güvenli gıdaların üretimi olmakla birlikte besin değeri yüksek kaliteli gıdaların üretimi, üretimde kalitenin korunması ve sürekliliğin sağlanması, farklı girdilerle yeni gıdaların üretimi ve geliştirilmesi, gıdaların üretimi, muhafazası ve ulaştırması aşamalarında verim artışı ve tasarruf sağlayacak sistemlerin tasarımı ve uygulanması, atıkların değerlendirilmesi konuları da Gıda Mühendisinin görevleri arasında yer almaktadır.

Gıda Mühendisliği bölümünün amacı hızla gelişen gıda bilimi ve gıda işleme tekniklerinin izlenmesi, kendine özgü tekniklerin geliştirilmesine yarayacak bilgilerin üretilmesi, öğrencilere gerekli bilgi ve becerileri kazandırarak gıda endüstrisinin gereksinim duyduğu teknik ve sosyal yönden yeterli,  sonuç alabilme yeteneğine sahip gıda mühendislerinin yetiştirilmesidir.

Gıda Mühendisliği bölümümüz; günümüz koşulları için donanımlı gıda mühendislerinin yetiştirilmesi için Temel Mühendislik, Gıda Üretim Teknolojileri, Tasarım-Planlama, Proses, Ar-Ge ve Yönetimi, Kalite Kontrol, Gıda Mikrobiyolojisi, Hijyen-Sanitasyon, Gıda Muhafazası ve Ambalajlama, Gıda Mevzuatı gibi temel konulara dayalı bir eğitim-öğretim vermektedir. Bölümümüz, çalıştığı ortamlarda bilimsel yöntemleri kullanan, yenilikçi, problem çözme niteliği gelişmiş ve girişimci gıda mühendisleri yetiştirmenin yanında sahada karşılaşılan problemlerin çözümüne yönelik hizmet vermeyi de kendisine ilke edinmiştir.