Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Gıda Mühendisliği

Tarihçe;

1993 yılında Gıda Bilimi ve Teknolojisi Bölümü olarak kurulan bölümümüz, 2004 yılında Gıda Mühendisliği Bölümü olmuştur. Halen Bölüm bünyesinde 2  Profesör, 5 Yard. Doçent, ve 4 Arş.Gör olmak üzere toplam 11 ögretim elemanı bulunmaktadır.

İki Anabilim Dalı ile faaliyetini sürdüren bölümümüze, 2007-2008 Eğitim-Öğretim yılında lisans ve lisans üstü düzeyinde öğrenci  alınmıştır.

Vizyonumuz;

Gıda Mühendisliği Bölümü’nde ulusal ve uluslar arası ortamlarda nitelikli eğitim-öğretim verebilen, yeni teknolojiler ve dünya standartları ile etkileşim konusunda Ulusal ve Uluslar arası kurum ve kuruluşlarla işbirliği, eşgüdüm ve paylaşım halinde,  bilgi kaynaklarına etkin ve hızlı uyum sürecine girmiş, Ar-Ge faaliyetlerini yürüten ve güncel projeler üstlenmiş, üreteceği bilgi ve teknoloji ile yöresel, bölgesel, ulusal ve evrensel  kalkınmaya katkıda bulunan bir bölüm olmaktır.

Misyonumuz;

Evrensel değerler ışığında, temel bilim, teknoloji ve mühendislik disiplinlerinin birlikte işlendiği nitelikli  lisans ve lisansüstü eğitim almış, gelecekte Türk Gıda Endüstrisinin lider kadrosunda görev alacak donanımlı, bilimsel etik sahibi ve girişimci bireyler yetiştirmek, yörenin tarımsal yapısına uygun ürün ve proses geliştirmek, üretici ve tüketici katmanlarını bilinçlendirmek, kaliteli ve güvenli gıda üretiminde teknik danışmanlık hizmetlerinde bulunmaktır.