EN

Prof.Dr. ÖZLEM TURGAY

Gıda Mikrobiyolojisi, Gıda Toksikolojisi

KSU Gıda Mühendisliği

Gaziantep, Nizip, 1969

 • Özgeçmiş
 • Yayınlar
 • Blog
 • Galeri

Özgeçmiş

 • ÖĞRENİM BİLGİSİ
 • BİLİMSEL ETKİNLİKLER
 • İDARİ GÖREVLER
 • DİĞER PROJELER
 • BAP PROJESİ
 • SANTEZ PROJESİ
 • TÜBİTAK PROJESİ
 • DPT PROJESİ
 • ÖDÜLLER
 • ÜYELİKLER
 • DİĞER AKADEMİK ÇALIŞMALAR
 • HAKEMLİKLER
 • EDİTÖRLÜK

Yayınlar

 • ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
 • ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
 • ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA BASILAN BİLDİRİLER
 • ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA(PROCEEDİNGS) BASILAN BİLDİRİLER
 • ÇEVİRİ
 • ULUSLARARASI KİTAPLAR
 • ULUSAL KİTAPLAR
 • PATENT
 • ULUSLARARASI SANAT ETKİNLİĞİ
 • ULUSAL SANAT ETKİNLİĞİ
 • BİLİMSEL RAPORLAR
 • SPOR ETKİNLİKLERİ

Blog

 • OZGECMIS

  ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ                                                                                             

  ÖZGEÇMİŞ

  Adı Soyadı: ÖZLEM TURGAY

  Doğum Tarihi: 04 MAYIS 1969

  Öğrenim Durumu:

  Derece

  Bölüm/Program

  Üniversite

  Yıl

  Lisans

  Veteriner Hekimlik

  İstanbul Üniversitesi

  1992

  Doktora

  Besin Hijyeni ve Teknolojisi

  İstanbul Üniversitesi

  1997

  Doçent

  Besin Hijyeni ve Teknolojisi

  Üniversiteler Arası Kurum (YÖK)

  2006

  Doktora Tezi Danışman(lar)ı:

  TURGAY, Ö.T., 1997, Türk Tipi Dana Jambon Üretiminde Sodyum Difosfat ve Sodyum Kazeinatın Çeşitli Kombinasyonlarda Ürünün Bazı Fiziksel, Kimyasal ve Organoleptik Özelliklere Etkileri, İ.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İSTANBUL, Doktora Tezi. /Danışman: Prof.Dr.Özer ERGÜN

  Görevler:

  Görev Ünvanı

  Görev Yeri

  Yıl

  Ör.Gör.  

   KSÜ Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü,  Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

  1996-1998

  Yrd.Doç.  

  KSÜ Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

  1998

  Yrd.Doç.

  KSÜ Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü KSÜ (13B-4 ile görevli)

  1998-2006

  Doç.Dr.

  KSÜ Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

  2006

  Doç.Dr.

  KSÜ Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü KSÜ (13B-4 ile görevli)

  2006-2008

  Doç.Dr.

  KSÜ Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

  2008

  Prof. Dr.

  KSÜ Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

  2011

  Yönetilen Lisans Üstü Tezler:

  1. Çakıroğlu, E. Mikrodalga fırında pişirilen kıymadaki Yersinia enterocolitica’nın gelişiminin incelenmesi. 2001.

  2. Özkan, N. Değişik pH ve Sıcaklık Değerleri ile Farklı Sodyum Polifosfat ve Tuz Konsantrasyonlarının Yersinia enterocolitica Üzerine Etkilerinin Araştırılması. 2002.

  3. Ateş, D.A. Sır Barajı ve Menzelet Barajı’nda yaşayan Cyprinus carpio, Achanthobramid marmid,  Chondrostoma regium, Leuciscus cephalus ve Silurus glanis balıklarındaki bakır ve kadmiyum düzeylerinin belirlenmesi. 2004.

  4 Tosyalı, C. Midyede ağır metal varlığı ve buna pişirmenin etkisi. 2005.

  5. Erbilir, F. Kuru ve taze meyvelerden yapılan reçeldeki lif içeriğin belirlenmesi. 2006.

  6. Çokyiğit, S. Kahramanmaraş Gün Pekmezlerin bazı fiziksel, kimyasal, organoleptik ve mikrobiyolojik özellikleri. 2006.

  7. Namlı, A. Kahramanmaraş İlinde Tüketime Sunulan Kıymalarda Hareketli Aeromonas Türlerinin İzolasyon ve İdentifikasyonu. 2007

  8. Çiftçi, E. Tavuk etinde Hareketli Aeromonas Türlerinin İzolasyonu ve Antibiyotik Dirençliliği. 2009.

  9. Bozdoğan, H. Kırmızı Ette Campylobacter Türlerinin İzolasyon, İdentifikasyonu Ve Antibiyotik Dirençliliğinin Belirlenmesi. 2009.

  10. Derelioğlu, E. Sade Dondurmada Gastroenterit Yapan Bazı Bakterilerin Varlığı. 2009.

  11. Orgene Tulgut. Farklı Saklama Koşullarının Ekmeğin Mikrobiyolojik Özelliklerine Etkisi. 2011.

  12. Fatma Betül Zoral. Çeşitli Gıda Atıklarının Toplam Fenolik Madde İçeriğinin Antioksidan ve Antimikrobiyal Etkilerinin Araştırılması. 2013.

  13. Yusuf Esen. Sürk’ te Bulunan Baskın Küf Florasının İzolasyonu ve İdentifikasyonu. 2014.

  14. Chyayi Jafaar Ahmed Al-Kh. Detection of Brucella species in milk and serum of sheep and goats from Kahramanmaraş and Duhok. 14.04.2014.

  15. Sowayla Mikaeel Merza. Detection of Shiga Toxin 1 and Shiga Toxin 2 (stx1 and stx2) Genes of Escherichia coli O157:H7 Isolated from meat products.  15.04.2014.

  16. Zaid Mohammed Abdulr Alrahman. Use of  Oreganum vulgaris extracts in meat products. 24.07.2014.

  17. Ayaz Mohammed Saleh Mamsin. Isolation and Identification of Potential Nisin-Producing Lactococcus lactis spp. lactis. 22.04.2015.

  18. Yousra Yahya Husseın Zeebaree. Antibiotic resistance of Staphylococcus aureus Isolated From Small Ruminant Milk Samples. 04.11.2015.

  19. Gamze Ütük. Kitosan Kaplanmış Çileğin Mikrobiyolojik Kalitesi Ve Raf Ömrünün Araştırılması. 03.02.2016.

  20. Züleyha Dal. Kurutulmuş ve Taze Trabzon Hurması Katkılı Meyveli Yoğurtların  Bazı Özelliklerinin Araştırılması. 20.07.2016.

  21. Derelioğlu, E. Tavuk ve Bıldırcın Yumurtası Muhafazasında Kitosan Kullanımı. 01.08.2016. PhD

  22. Alper Ekici: Ekmek Üretim Tesisinde HACCP Gıda Güvenliği Sisteminin Kurulması. 18.11.2016

  23. Serap Acaroğlu: Geleneksel bir Gıda olan Ravanda Şerbetinin Bazı Özelliklerinin Belirlenmesi. 02.05.2017.

  24. Elif Çelik. Emülsiyon Polimerizasyonu ile Lactobacillus Reuteri DSM 17938 Şusunun Enkapsülasyonu ve Gastrointestinal Dayanımı.04.08.2017.

  25. Fatma Fedakar. Maraş Dondurmasının Bazı Özelliklerinin İncelenmesi. 04.08.2017.

   

  Ertuğrul Konuş: Farklı Ambalajlarda Mayalanan Yoğurtların Özellikleri

  Kübra Küçükönder: Farklı kaplama materyalleri ile kaplanarak enkapsüle edilmiş Lactobacillus reuteri DSM 17938 suşunun kurumaya karşı direncinin saptanması.

  Ayşe Söyler:  Maraş Tarhanasında Organoklorlu Pestisit Varlığının Belirlenmesi.

  Ramazan Kekil: Bitkisel Omega-3 (alfa-linolenik asit) Kaynağı Olarak Semizotunun (Portulaca oleracea) Değerlendirilmesi.

   

  Tunahan Boran: Asidik İçeceklerde Nisin katkısının Alicyclobacillus acidoterrestris inaktivasyonu Üzerine Etkisi.

  Nihal Fırat: Hazır Yemek Üretim Tesisinde HACCP Gıda Güvenliği Sisteminin Kurulması Üzerine Bir Araştırma.

  Muhammed Kara: Telemenin Bazı Özelliklerinin İncelenmesi.

  Yağmur Giray: Et Kabağı'nın (Lagenaria vulgaris) besinsel özelliklerinin belirlenmesi.

  İlknur Dilik: Lokum ve Şekerleme Üretimi yapan İşletmelerde HACCP uygulamaları ve Avantajları.

  Beyza Doğruluk: Ders dönemi

  Fatoş Kaplan: Ders dönemi

  Ebru Abacıoğlu: Ders dönemi

  Ezgi Küpelikılıç

  Suat Durmamış

  Aynur Yüce

  Projelerde Yaptığı Görevler:

  Bitkisel Omega-3 (alfa-linolenik asit) Kaynağı Olarak Semizotunun (Portulaca oleracea) Değerlendirilmesi. KSÜ Araştırma Fonu Projesi, 2016/6-31 YLS Proje Yöneticisi (6500 TL).

  Et Kabağı'nın (Lagenaria vulgaris) Besinsel Özelliklerinin Belirlenmesi, KSÜ Araştırma Fonu Projesi, 2016/6-30 YLS Proje Yöneticisi (6000 TL).

  Geleneksel bir Gıda olan Ravanda Şerbetinin Bazı Özelliklerinin Belirlenmesi, KSÜ Araştırma Fonu Projesi, 2016/6-29 YLS 26.04.2016, Bitiş:04.07.2017 Proje Yöneticisi (5800 TL).

  Kahramanmaraş Yöresine Ait Maraş Dondurmasının Bazı Kimyasal ve Fiziksel Özelliklerinin Belirlenmesi, KSÜ Araştırma Fonu Projesi, 2016/6-28 YLS Proje Yöneticisi (6575TL).

  Maraş Tarhanasında Organoklorlu Pestisit Varlığının Belirlenmesi, KSÜ Araştırma Fonu Projesi, 2016/6-27 YLS Proje Yöneticisi (7000TL).

  Coğrafi İşaret alınmasına yönelik eylem planı. TR63/16/DFD001 referans numaralı Ulusal Ajans Projesi. Araştırıcı. Ravanda Şerbeti ve Maraş Parmak Peyniri Coğrafi İşaret Raporu hazırlama. 25.03.2016-27.06.2016

  Kurutulmuş ve Taze Trabzon Hurması Katkılı Sundae Tipi Meyveli Yoğurtların Kendi Arasında ve Sade Yoğurt İle Bazı Özellikler Bakımından Kıyaslanması. KSÜ Araştırma Fonu Projesi, 2016/3-7 YLS. Başlangıç: 26.04.2016, Bitiş:20.07.2016 Proje Yöneticisi (6000 TL).

  Tavuk ve Bıldırcın Yumurtası Muhafazasında Kitosan Kullanımı ve Kaliteye Etkilerinin Araştırılması. KSÜ Araştırma Fonu Projesi, 2014/2-48D, Başlangıç: 23.06.2014 Bitiş:01.08.2016 Proje Yöneticisi (20000 TL).

   

  Production of nisin-like bacteriocin from Lactococcus lactis,  and its antimicrobial activity against Listeria monocytogenes. KSÜ Araştırma Fonu Projesi, 2014/1-8 YLS, Proje Yöneticisi (7500 TL). Başlangıç:11.03.2014 Bitiş:11.03.2015.

   

  Domates ve Trabzon Hurmasının (Harbiye Çeşidi) Antioksidan Etkisi ve Fenolik Madde ve Bazı Kimyasal ve Mikrobiyolojik Özelliklerinin Araştırılması. KSÜ Araştırma Fonu Projesi Yöneticisi,(23250 TL)  2013/1-28 M, Proje Yöneticisi. Başlangıç: 15.02.2013 Bitiş:18.12.2015.

   

  Sürk’ te Bulunan Baskın Küf Florasının İzolasyonu, İdentifikasyonu ve Mikotoksin Varlığının Araştırılması, KSÜ Araştırma Fonu Projesi, (7500 TL) 2013/2-1 YLS, Proje Yöneticisi.

   

  Besni Üzümü ve Çekirdeğinin Toplam Fenolik ve Flavonoid Madde İçeriği ve Antioksidan Etkisinin Araştırılması. KSÜ Araştırma Fonu Projesi, 2013/2-20 YLS, (6000 TL) Proje Yöneticisi. Başlangıç:22.03.2013 Bitiş:11.03.201.

   

  Açık İnek Sütünden E. coli O157:H7’nin genetik olarak tanımlanması. KSÜ Araştırma Fonu Projesi, (2000 TL) 2011/7-1 LAP Proje Yöneticisi.

   

  Çeşitli Gıda Atıklarının Toplam Fenolik Madde İçeriğinin Antioksidan ve Antimikrobiyal Etkilerinin Araştırılması. KSÜ Araştırma Fonu Projesi, (5000 TL) 2011/3-36 YLS Proje Yöneticisi.

   

  Farklı Saklama Koşullarının Ekmeğin Bazı Mikrobiyolojik Özelliklerine Etkisi. KSÜ Araştırma Fonu Projesi,2010/5-24 YLS Proje Yöneticisi.

   

  KSÜ Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Kültür Koleksiyonu için Enterobacteriaceae familyasından bazı bakterilerin çeşitli gıdalardan izolasyon ve identifikasyonu için altyapının oluşturulması. KSÜ Araştırma Fonu Projesi, (35000 TL) 2008/4-15 Proje Yöneticisi.

   

  Sade Dondurmada Gastroenterit Yapan Bazı Bakterilerin Varlığı. KSÜ Araştırma Fonu Projesi, 2008/4-11 YLS Proje Yöneticisi.

  Kırmızı Ette Campylobacter Türlerinin İzolasyon, İdentifikasyonu Ve Antibiyotik Dirençliliğinin Belirlenmesi. KSÜ Araştırma Fonu Projesi, 2008/1-25 YLS Proje Yöneticisi.

  Tavuk etinde Hareketli Aeromonas Türlerinin İzolasyonu ve Antibiyotik Dirençliliği.  KSÜ Araştırma Fonu Projesi, 2008/1-24 YLS Proje Yöneticisi.

  Kahramanmaraş İlinde Tüketime Sunulan Sığır Kıymalarından Hareketli Aeromonas Türlerinin İzolasyon ve İdentifikasyonu KSÜ Araştırma Fonu Projesi, 2007/1-10 YLS Proje Yöneticisi.

  Kahramanmaraş’ta üretilen üzüm pekmezlerin fizikokimyasal, organoleptik ve mikrobiyolojik özellikleri, KSÜ Araştırma Fonu Projesi, 2006/2-4 YLS Proje Yöneticisi.

  Kuru ve taze meyvelerden yapılan reçeldeki lif içeriğin belirlenmesi, KSÜ Araştırma Fonu Projesi, 2005/4-3 Proje Yöneticisi.

   

  Mytilus galloprovincialis (Lamarck 1819) Midyesinde Pişirmenin Çeşitli Ağır Metal Düzeylerine Etkisi. KSÜ Araştırma Fonu Projesi, 2004/3-14 YLS Proje Yöneticisi.

   

  Ticari olarak Üretilen Bal Örneklerinin Fizikokimyasal ve Organoleptik Özellikleri ve İçerdiği Oligosakkaritlerin tanımlanması, KSÜ Araştırma Fonu Projesi (Alt Yapı projesi), 2004/4-14 Proje Yöneticisi.

   

  Mikrodalga fırında, basınçlı kapta ve ocakta pişirmenin bazı sebzelerin lif içeriğine etkileri, KSÜ Araştırma Fonu Projesi, 2004/4-3 YLS Proje Yöneticisi.

   

  Menzelet Barajında yaşayan Leucisus cephalus ve Siluris glanis balıklarındaki bakır ve kurşun düzeylerinin araştırılması, KSÜ Araştırma Fonu Projesi,2003/2-34 YLS, Proje Yöneticisi .

   

  Sır Barajı’nda yaşayan Cyprinus carpio, Achanthobramid marmid, Chondrostoma regium balıklarındaki çeşitli ağır metal ve iz element düzeylerinin belirlenmesi, KSÜ Araştırma Fonu Projesi, 2002/4-1 YLS Proje Yöneticisi.

   

  Kahramanmaraş’ta yaygın olarak görülen bazı balık türlerinde yağ asidi bileşiminin ve mevsimsel değişiminin incelenmesi, DPT Projesi, 2002 K 120410, Yardımcı Araştırmacı.

   

  Değişik oranlarda sıcaklık, pH ve Sodyum polifosfatın Yersinia enterocolitica üzerine etkileri, KSÜ Araştırma Fonu Projesi, 2000/6-11,  Proje Yöneticisi.

   

  Mikrodalga fırında pişirilen kıymadaki Yersinia enterocolitica’nın gelişiminin incelenmesi, KSÜ Araştırma Fonu Projesi, 2000/6-10 Proje Yöneticisi.

   

  Kahramanmaraş piyasasında tüketime sunulan dondurmalarda Yersinia enterocolitica varlığı üzerine çalışmalar. DPT Projesi, 1998 K 122220, Proje Yürütücüsü.

   

  Kahramanmaraş piyasasında satışa sunulan sade dondurmalarda Yersinia enterocolitica varlığı, KSÜ Araştırma Fonu Projesi, 1998/6-4 Proje Yöneticisi.

   

  Kahramanmaraş ili içme sularının mikrobiyolojik kalitesi ve sertliği, DPT Projesi, 1997 K 121750 Proje Yöneticisi.

   

  Kahramanmaraş ili içme sularının mikrobiyolojik kalitesi ve sertliği, KSÜ Araştırma Fonu Projesi, 1997/3-5 Proje Yöneticisi.

   

  Kahramanmaraş ilinde satışa sunulan çiğ inek sütünün mikrobiyolojik kalitesi, KSÜ Araştırma Fonu Projesi, 1997/3-6 Proje Yöneticisi.

   

  Kahramanmaraş yöresinde koyun ve keçi sütlerinde Listeria türlerinin izolasyonu, KSÜ Araştırma Fonu Projesi, 1997/7 Yardımcı araştırmacı.

  İdari Görevler:

  Bölüm Başkanlığı

  KSÜ Gıda Mühendisliği

  2008/-

  Fen Bilimleri Enst Yönetim Kurulu Üyeliği 

  KSÜ Fen Bil Enstitüsü

  2008/-2011

  Fen Bilimleri Enst Kurulu Üyeliği

  KSÜ Fen Bil Enstitüsü

  2008/-

  KSÜ Ziraat Fak Kurulu Üyeliği

  KSÜ Ziraat Fak

  2008/-

  Bölüm Kurulu Üyesi

  KSÜ Biyoloji Bölümü

  1996-2006

  Zooloji Ana Bilim Dalı Başkanlığı

  KSÜ Biyoloji Bölümü

  1996-1997

  Bölüm Başkan Vekili

  KSÜ Biyoloji Bölümü

  1996

   

  Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

  Biyoteknoloji Derneği, American Association for the Advancement of Science, Veteriner Gıda Hijyenistleri Derneği, Çevre Sorunları Araştırma Uygulama Merkezi (KSÜ)

  Ödüller :

  1. Fleischwirschaft International yayın ödülü (1999)

  2. TÜBİTAK’tan B tipi (Milchwissenschaft) dergide yayın için teşvik ödülü (2002).

  3. TÜBİTAK’tan C tipi (Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences) dergide yayın teşvik ödülü (2002).

  4. TÜBİTAK’tan C tipi (Pharmaceutical Biology) dergide yayın teşvik ödülü (2003).

  5. TÜBİTAK Bilim Adamı Yetiştirme Grubu (BAYG) NATO/B-2 bursu: 3 ay süre ile Belçika Antwerp Üniversitesi (2003).

  6. TÜBİTAK’tan B tipi (Environment International) dergide yayın için teşvik ödülü (2004).

  7.Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi yayın teşvik programından B tipi (Environment International) dergide yayın için teşvik ödülü (2004).

  8. TÜBİTAK’tan C tipi (Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences) dergide yayın teşvik ödülü (2004).

  9. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi yayın teşvik programından C tipi (Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences) dergide yayın için teşvik ödülü (2004).

  10. TÜBİTAK’tan C tipi (Annals of Microbiology) dergide yayın teşvik ödülü (2004).

  11. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi yayın teşvik programından C tipi Annals of Microbiology) dergide yayın teşvik ödülü (2005).

  12. Indeksli dergilerde yayın yapıldığı için 2004-2005 yılı akademik yıl açılış töreninde rektörlük makamında verilen plaket

  13. TÜBİTAK’tan B tipi (Food Control) dergide yayın teşvik ödülü (2005).

  14. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi yayın teşvik programından B tipi (Food Control) dergide yayın teşvik ödülü (2005).

  15. TUBİTAK’tan C tipi (Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences) dergide yayın teşvik ödülü (2005).

  16. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi yayın teşvik programından C tipi (Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences) dergide yayın teşvik ödülü (2005).

  17. TÜBİTAK- DFG (Almanya) Bilimsel değişim bursu (2 ay süre ile) Münih Teknik Üniversitesi (2005)

  18. Indeksli dergilerde yayın yapıldığı için 2005-2006 yılı akademik yıl açılış töreninde rektörlük makamınca verilen plaket (Üniversite ikincisi)

  19. Indeksli dergilerde yayın yapıldığı için 2006-2007 yılı akademik yıl açılış töreninde rektörlük makamınca verilen plaket

  20. Erasmus Öğretim Üyesi Değişim Programı Lleida Üniversitesi 1 hafta süre ile ders verme (2008 güz yarıyılı)).

  21. TÜBİTAK yayın teşvik ödülü,2009.

  22. TÜBİTAK yayın teşvik ödülü,2010.

  23. YÖK Bursu (Haziran-Eylül) ABD. 2013

  24. Akademik Teşvik 77.25 puan. 2015.

  25. Akademik Teşvik 87.50 puan. 2016.

  Jüri Üyelikleri:

  2017 Elif Çelik. MS in Food Engineering.

  2017 Fatma Fedakar. MS in Food Engineering.

  2017 Sermet Ayman. MS in Food Engineering.

  2017 Ecenur Günay. MS in Chemistry.

  2017 Serap Acaroğlu. MS in Food Engineering.

  2016 Alper Ekici. MS in Food Engineering.

  2016 Kübra Yaralı. MS in Food Engineering.

  2016 Elif Sena Kırmızıkaya. MS in Food Engineering.

  2016 Esin Derelioğlu. PhD in Bioengineering and Science.

  2016 Züleyha Dal. MS in Food Engineering.

  2016 Büşra Aşkın. MS in Food Engineering.

  2016 Gamze Ütük. MS in Food Engineering.

  2016 Filiz DOĞAN. MS in Food Engineering.

  2015. Jusra Yahya Husein. MS in Bioengineering and Science.

  2015. Ayaz Salih Muhammed Mamsin. MS in Food Engineering.

  2015. Elif Sezer. MS in Food Engineering.

  2014. Sowayla Mikael Mirza. MS in Bioengineering and Science.

  2014. Chayayi Jafaar Ahmed Al Khalaf. MS in Bioengineering and Science.

  2014. Arı Süleyman Mustafa. MS in Bioengineering and Science.

  2014. Abdurezzak Hajı Almezery. MS in Bioengineering and Science.

  2014. Recep Aytunç. MS in Food Engineering.

  2014. Ahmet Kartalkanat. PhD in Zootechnie

  2014. Zaid Muhammed Abdur Al Mufti. MS in Bioengineering and Science.

  2014. Holem Hasm Rasul. MS in Bioengineering and Science.

  2011. Orgil Ergene Tulgat. MS in Food Engineering.

  2011. Cemhan Doğan. MS in Food Engineering.

  2010. Yasin Yakıcı. MS in Biology.

  2009. Ferit Ak. MS in Food Engineering.

  2008. Esin Derelioğu. MS in Biology.

  2007. Ayla Namlı. MS in Biology.

  2007. Süleyman Bayar. MS in Biology.

  2006. Sefa Çokyiğit. MS in Biology.

  2006. Yasemin Tekkeş. MS in Chemistry.

  2006. Nazmiye Yıldırım. MS in Biology.

  2005. Cengiz Tosyalı. MS in Biology.

  2004. Ayfer Ateş. MS in Biology.

  2004. Füsun Kesici. MS in Biology.

  2004. Burcu Canter Arıkan. MS in Chemistry.

  2004. Sefa Doğruluk Paçacı. MS in Chemistry.

  2002. Nuh Özkan. MS in Biology.

  2002. Aynur Arıcan. MS in Chemistry.

  2001. Emel Çakıroğlu. MS in Biology.

  2001. Ferdağ Çolak. MS in Biology.

   

  2016. Türkan Mutlu. Doçentlik Jürisi.

  2016. Murat Yılmaztekin. Doçentlik Jürisi.

  2016. Özgür Gölge. Doçentlik Jürisi.

  2015. Victoria Adetunji. University of Ibadan. Doçentlik Jürisi.

  2014. Zehra Sibel Özilgen. Doçentlik Jürisi. Başarılı, ben başarısız vermiştim.

  2013. Hülya Ölmez. Doçentlik Jürisi.(Sözlü başarısız)

  2013.  Sami Bulut. Doçentlik Jürisi. (Yayın başarısız)

   

  2012. K. Sinan Dayısoylu. Doçentlik Atama.

  2012. A. Sinan Çolakoğlu. Yardımcı Doçentlik Atama.

  2011. Yekta Gezginç. Yardımcı Doçentlik Atama.

  2011. Bahri Özsisli. Yardımcı Doçentlik Atama.

   

  2013. Yekta Gezginç. Görev süresi uzatma.

  2013. Bahri Özsisli. Görev süresi uzatma.

  2013. Levent İnanç. Görev süresi uzatma.

  2012. İnci Çınar. Görev süresi uzatma.

  2010. Bahri Özsisli. Görev süresi uzatma.

  2010. K. Sinan Dayısoylu. Görev süresi uzatma.

  2010. Levent İnanç. Görev süresi uzatma.

  2010. Gülgün Yıldız Tiryaki. Görev süresi uzatma.

  2009. A. Doğan Duman. Görev süresi uzatma.

  2009. İnci Çınar. Görev süresi uzatma.

  2008. Bahri Özsisli. Görev süresi uzatma.

  2008. Sevil Toroğlu. Görev süresi uzatma.

  2007. Sevil Toroğlu. Görev süresi uzatma.

  2006. İnci Çınar. Görev süresi uzatma.

  2006. A. Doğan Duman. Görev süresi uzatma.

  2004. Sevil Toroğlu. Görev süresi uzatma.

  2002. Sevil Toroğlu. Görev süresi uzatma.

  2016. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Bahar yy lisans öğrenci alımında jüri üyesi, 2016. Gıda Mühendisliği Bölümü Güz yy öğrenci alımında jüri üyesi, 2016. Gıda Mühendisliği Bölümü Bahar yy öğrenci alımında jüri üyesi, 2015. Gıda Mühendisliği Bölümü Güz yy öğrenci alımında jüri üyesi, 2015. Gıda Mühendisliği Bölümü Bahar  yy öğrenci alımında jüri üyesi. 2014 Gıda Mühendisliği Bölümü Güz yy öğrenci alımında jüri üyesi, 2014 Gıda Mühendisliği Bölümü Bahar  yy öğrenci alımında jüri üyesi. 2013 Gıda Mühendisliği Bölümü Güz yy öğrenci alımında jüri üyesi, 2013 Gıda Mühendisliği Bölümü Bahar  yy öğrenci alımında jüri üyesi. 2012 Gıda Mühendisliği Bölümü Güz yy öğrenci alımında jüri üyesi, 2012 Gıda Mühendisliği Bölümü Bahar  yy öğrenci alımında jüri üyesi. 2012 Fall Gıda Mühendisliği Bölümü Araştırma  görevlisi alımında jüri üyesi.2009. Fall.Gıda Mühendisliği Bölümü Araştırma  görevlisi alımında jüri üyesi. 2011 Gıda Mühendisliği Bölümü Güz yy öğrenci alımında jüri üyesi, 2011 Gıda Mühendisliği Bölümü Bahar  yy öğrenci alımında jüri üyesi. 2009. Spring. Gıda Mühendisliği Bölümü Araştırma  görevlisi alımında jüri üyesi.2008. Fall.Gıda Mühendisliği Bölümü Araştırma  görevlisi alımında jüri üyesi.2007. Biyoloji Bölümü Yüksek lisans ve Doktora Öğrencisi alımında jüri üyesi.2007. Biyoloji Bölümü Araştırma  görevlisi alımında jüri üyesi.2007. Gıda Mühendisliği Bölümü Yardımcı doçent alımında jüri üyesi.2006. Biyoloji Bölümü Araştırma  görevlisi alımında jüri üyesi.2001. Biyoloji Bölümü yüksek lisans öğrenci alımında jüri üyesi.2001. Biyoloji Bölümü yüksek lisans öğrenci alımında jüri üyesi.2000. Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim görevlisi alımında jüri üyesi.

   

  Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):

   

   

  Akademik Yıl

  Dönem

  Dersin Adı

  Haftalık Saati

  Öğrenci Sayısı

  Teorik

  Uygulama

  2016-2017

  Güz

  İleri Gıda Mikrobiyolojisi (LÜ)

  3

  0

  4

  Gıdalarda Zoonoz Hastalık Etmenleri (LÜ)

  3

  0

  4

  Advanced Food Microbiology (LÜ)

  3

  0

  5

  Food Preservation Tecniques (LÜ)

  3

  0

  5

  Genel Mikrobiyoloji

  2

  2

  50

  Gıda Hijyeni ve Sanitasyonu

  2

  0

  50

   

   

   

   

  İlkbahar

  General Food Hygiene (LÜ)

  3

  0

  5

  Gıda Saklama Yöntemleri (LÜ)

  3

  0

  5

  Genel Besin Teknolojisi (LÜ)

  3

  0

  5

  Food Preservation Techniques (LÜ)

  3

  0

  5

  Gıda Mikrobiyolojisi

  2

  2

  50

  Su ürünleri işleme teknolojisi

  2

  0

  40

  Mesleki İngilizce

  2

  0

  40

  2016-2017

  Güz

  İleri Gıda Mikrobiyolojisi (LÜ)

  3

  0

  5

  Gıdalarda Zoonoz Hastalık Etmenleri (LÜ)

  2

  0

  4

  Advanced Food Microbiology (LÜ)

  3

  0

  1

  Food Preservation Tecniques (LÜ)

  3

  0

  4

  Genel Mikrobiyoloji

  2

  2

  50

  Gıda Hijyeni ve Sanitasyonu

   

   

  45

  İlkbahar

  General Food Hygiene (LÜ)

  3

  0

  4

  Gıda Saklama Yöntemleri (LÜ)

  3

  0

  4

  Genel Besin Teknolojisi (LÜ)

  2

  0

  4

  Food Preservation Techniques (LÜ)

  2

  2

  5

  Gıda Mikrobiyolojisi

  2

  2

  51

  Su ürünleri işleme teknolojisi

  2

  0

  44

  Mesleki İngilizce

  2

  0

  43

   

  LÜ: Lisans Üstü dersi

  ESERLER

   

  A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

   

  A1. TURGAY, Ö., Ahmed, C.J. The Prevalence of Brucellosis in Goat and Sheep Milk Samples in Duhok District. Indian Vet. J., 93 (04) : 83 - 85 (2016).

   

  A2. TURGAY, Ö., ESEN, Y. Antioxidant, Total Phenolic and Antimicrobial Characteristics of some species. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 21:3, 498-503 (2015).

   

  A3. TURGAY, Ö., AKSAKAL, D.H., SÜNNETÇİ, S., ÇELİK, A.B. “A survey of aflatoxin M1 levels in Kahramanmaraş cheese”. Turk. J. Vet. Anim. Sci. 34(6): 497-500, (2010).

   

  A4. ERDOĞRUL, Ö., EZER, M. “Cobalt, Lead and Nickel Levels in Honey Produced in Kahramanmaraş, Turkey”. Italian Journal of Food Science, 21:1, 107-111, (2009).

   

  A5.ERDOĞRUL, Ö., ÇİFTÇİ E., BOZDOĞAN, H., TOROĞLU, S. “Antimicrobial Activity of Black Cumin Seed (Nigella sativa L.)”. Asian Journal of Chemistry, 21: 1,467-470, (2008).

   

  A6. ERDOĞRUL, Ö., TOSYALI, C. “Determination of Heavy and Trace Metal Levels in Mytilus galloprovincialis and the effecy of Microwave Cooking”. Fresenius Environmental Bulletin, 17:5, 543-546, (2008).

   

  A7. ERDOĞRUL, Ö.”Pesticide residues in liquid pekmez (grape molasses)”. Environmental Monitoring and Assessment, 144:323-328 (2008).

   

  A8. ERDOĞRUL, Ö. Levels of selected pesticides in honey samples from Kahramanmaras, Turkey, Food Control, 18: 866-871, (2007).

   

  A9. ERDOĞRUL, Ö., ERBİLİR, F., Heavy metal and trace elements in various fish samples from Sır Dam Lake, Kahramanmaraş, Turkey, Environmental Monitoring and Assessment 130:373-379 (2007).

   

  A10. ERDOĞRUL, Ö., ATEŞ, A.D. Determination of Cadmium and Copper in fish samples from Sır and Menzelet Dam Lake Kahramanmaraş, Turkey, Environmental Monitoring and Assessment,  117:1-3, 281-290 (2006).

   

  A11. ERDOĞRUL, Ö., ERBİLİR, F., Distribution of Cobalt, Lead and Nickel in various vegetables, from Kahramanmaraş, Turkey, Bulletion of Enviromental Contamination and Toxicology 77:2, 282-288 (2006).

   

  A12. ERDOĞRUL, Ö., ERBİLİR, F., TOROĞLU, S. Survival of acid-adapted and non-adapted Staphylococcus aureus in various food samples, Annals of Micr., 56:1, 25-27 (2006).

   

  A13. ERBİLİR, F., ERDOĞRUL, Ö., Determination of Heavy Metals in Honey in Kahramanmaraş city, Turkey, Environmental Monitoring and Assessment , 109: 181-187 (2005).

   

  A14. ERDOGRUL,Ö., COVACI, A., SCHEPENS, P. “Levels of Organochlorine pesticides, polychlorinated biphenlys and polybrominated diphenlyl ethers in fish species from Kahramanmaras, Turkey”, Environment International, 31: 703-711 (2005).

   

  A15. ERDOĞRUL, Ö., ERBİLİR, F. Resistance of Escherichia coli to acid and alkali pH, Annals of Microbiology, 55:2, 91-95 (2005).

   

  A16. ERDOĞRUL, Ö., ŞENER, H., “The contamination of various fruit and vegetable with Enterobius vermicularis, Ascaris eggs, Entamoeba histolyca cysts and Giardia cysts”, Food Control, 16, 559-562 (2005).

   

  A17. ERDOĞRUL, Ö. “Microbiological Properties of Boneless Sheep Meat in Kahramanmaraş”, Tr. J. Vet Animal Sci.,29:1, 145-150 (2005).

   

  A18. ERDOĞRUL, Ö., ERBİLİR, F., Microorganisms in Kitchen Sponges, Internet Journal of Food Safety, 6: 17-22 (2005).

   

  A19. ERDOĞRUL, Ö., Covaci, A., Kurtul, N., Schepens, P. “Levels of organohalogenated persistent pollutants in human milk from Kahramanmaraş region, Turkey”, Environmental International, 30:659-666 (2004).

   

  A20. ERDOĞRUL, Ö. Listeria monocytogenes, Yersinia enterocolitica and Salmonella enteriditis in Quail Eggs”,  Tr. J. Vet Animal Sci., 28:3, 597-601 (2004).

   

  A21. ERDOĞRUL, Ö., ÇAKIROĞLU, E., “Presence of Yersinia enterocolitica in Minced Meat Exposed to heat treatment in Microwave oven”, Annals of Microbiology, 54:3, 283-288, (2004).

   

  A22ERDOĞRUL, Ö.T. “Antibacterial activities of some plant extracts used in folk medicine”, Pharmacuetical Biology, 40:4, 269-273 (2002).

   

  A23. ERDOĞRUL, Ö.T., ÖZKAN, N., ÇAKIROĞLU, E., “Salmonella enteritidis in Quail eggs”, Tr. J. Vet Animal Sci., 26:2,321-323 (2002).

   

  A24. ERDOĞRUL, Ö.T.,A study on isolation, identification and potential pathogenicity of Yersinia enterocolitica in plain ice-cream”. Milchwissenschaft, 57 (3): 147-149 (2002).

   

  A25. ERDOĞRUL, Ö.T., ÇAKIROĞLU, E., “Detection of Residual Antibiotics in Calf Meat and Kidney Employing Bacillus subtilis Disc Assay”, J. Med. Sci., 2(4): 182-184 (2002).

   

  A26. ERDOĞRUL, Ö.T., ÇETİN, Ö., ERGÜN, Ö., “A Study on Metabolic and Antimicrobial Activities of  Pediococcus pentosaceus Isolated from Fermented  Sausage” , Pakistan Journal of Biological Sciences, 5(5):594-596 (2002).

   

  A27. ERDOĞRUL, Ö.T., ÇAKIROĞLU, E., KARAMAN, S., “Antibacterial activities of Helichrysum plicatum subsp. plicatum extracts”, The Sciences, 1 (3):176-178 (2001).

   

  A28. ERDOĞRUL, Ö.T., ERGÜN, Ö., “Turkish Type Calf Ham Production with Varying Ratios of Sodium Diphosphate and Sodium Caseinate Effects on some Organoleptic Properties”, Fleischwirschaft International, 1, 23-25 (1999).

   

  B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

   

  KONUŞ, E., TURGAY, Ö. Farklı Ambalajlarda Mayalanan Yoğurtların Özellikleri, İç Anadolu Bölgesi 3.Tarım ve Gıda Kongresi, Sivas, 26-28 Ekim 2017.

   

  TURGAY, Ö., ÇINAR, İ. Salep: The name of the plant, powder, hot beverage, food ingredient. 19th International Conference on Food Processing & Technology, Paris, France, 23-25.10.2017.

   

  ÇINAR, İ., TURGAY, Ö. Effect of hot air drying on bioactive compounds of fruits and vegetables. 19th International Conference on Food Processing & Technology, Paris, France, 23-25.10.2017.

   

   

  DERELİOĞLU, E., TURGAY, Ö. Investigation of Using Chitosan for Preservation Chicken and Quail Eggs. 19th International Conference on Food Processing & Technology, ,Paris, France, 23-25.10.2017.

   

  B1. ÇELİK, E., TURGAY,Ö. Antioxidant and Antimicrobiological Activity of Hibiscus sabdariffa, 1st International Congress on Medicinal and Aromatic Plants. Mayıs 09-12, 2017

   

  B1. TURGAY,Ö. AL-MOFTY, Z. M. Detection of Brucella spp. in blood and milk by PCR and ELISA. International Congress on Food of Animal Origin, P8, 10-13 November, Near East University, North Cyprus, 2016 (Özet).

   

  B2. ÇELİK, E., TURGAY,Ö. Some Properties of Traditional Maraş Ice Cream. International Congress on Food of Animal Origin, P9, 10-13 November, Near East University, North Cyprus, 2016 (Özet).

   

  B3. Hussein Y. Y.,  TURGAY,Ö. Antibiotic Resistance of Staphylococcus aureus Isolated from Small Ruminant Milk Samples. International Congress on Food of Animal Origin, P10, 10-13 November, Near East University, North Cyprus, 2016 (Özet).

   

  B4. Acaroğlu, S., TURGAY,Ö. Antioxidant Properties of Yogurt Produced with Raspberry Marmalade. International Congress on Food of Animal Origin, P11, 10-13 November, Near East University, North Cyprus, 2016 (Özet).

   

  B5. EKİCİ, A., TURGAY,Ö. Ekmek üretim tesisinde HACCP Gıda Güvenliği Sistemi'nin kurulması. 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC), 26-28 October, Adana, TURKEY, p.1045. 2016 (Özet).

   

  B6. Ütük, G., TURGAY,Ö. Investigation of chitosan coating on shelf life of strawberries. 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC), 26-28 October, Adana, TURKEY, p.3038. 2016 (Özet).

   

  B7. DİLİK, İ., TURGAY,Ö. Türk Lokumu Üretiminde Yaygın Olarak Kullanılan Katkı Maddeleri. International Energy and Engineering Conference (UEMK) 13-14 October, Gaziantep, TURKEY. Paper ID: P230904, 2016 (Özet).

   

  B8. ÇELİK, E., TURGAY,Ö. Encapsulation of Probiotic Bacteria for to Make Resistant to Gastrointestinal  Environment. 3rd International Conference on Sustainable Agriculture and Environment. September 26-28, Warsaw, Poland, page 74, 2016 (Özet).

   

  B9. TURGAY,Ö., ÇELİK, E. Microbiological Qualıty of Mytilus Galloprovincialis used for Human Consumption. 3rd International Conference on Sustainable Agriculture and Environment. September 26-28, Warsaw, Poland, page 76, 2016 (Özet).

   

  B10. TURGAY,Ö., ÇELİK, E., Detection of Microorganisms in Ready-To-Eat Foods. 3rd International Conference on Sustainable Agriculture and Environment. September 26-28, Warsaw, Poland, page 75, 2016 (Özet).

   

  B11. TURGAY,Ö., AL-MOFTY, Z.M. USE OF OREGANUM VULGARE EXTRACTS IN MEAT PRODUCTS. 3rd International Conference on Sustainable Agriculture and Environment. September 26-28, Warsaw, Poland, page 78, 2016 (Özet).

   

  B12. TURGAY,Ö., HUSSEIN, Y.Y., MAMSİN, A.S. GAZO:GOD'S HEAVENLY FOOD. The 3rd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, TF3-P393, page 391. 01-04 Ekim, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, 2015 (Özet).

   

  B13. TURGAY,Ö., ÇELİK, E., MAMEDOV, A. WATERMELON PEKMEZ A TRADITIONAL TASTE FROM TÜRKMENİSTAN. The 3rd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, TF3-P1054, page 433. 01-04 Ekim, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, 2015 (Özet).

   

  B14. TURGAY,Ö., ÇELİK, E., GÜÇLÜ, Z., BAŞARAN, G. HIBISCUS SHERBET TRADITIONAL DRINK OF SOUTHERN EAST ANATOLIA. The 3rd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, TF3-P1068, page 436. 01-04 Ekim, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, 2015 (Özet).

   

  B15. TURGAY,Ö., KAPLAN, F., ERKOÇ, G. A TRADITIONAL REFRESHMENT: PURPLE RUFFLES SHERBET. The 3rd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, TF3-P339, page 464. 01-04 Ekim, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, 2015 (Özet).

   

  B16. TURGAY,Ö. TOTAL PHENOLIC, FLAVONOID CONTENT AND ANTIOXIDANT EFFECT OF BESNİ GRAPE SEED ND GRAPE SKIN EXTRACTS.The 3rd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, TF3-P263, page 561. 01-04 Ekim, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, 2015 (Özet).

   

  B17. BABAOĞLU, A.S., TURGAY,Ö., ESEN, Y. PRODUCTION PROCESS AND SOME PROPERTIES OF KÜL ÇÖREĞİ, The 2nd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, TFP1953, 24-26 Ekim, Ohrid, Makedonya, 2013 (Özet).

   

  B18. BABAOĞLU, A.S., TURGAY,Ö. PRODUCTION PROCESS OF HÖŞMERİM, A TRADITIONAL DESSERT OF ANKARA, TFP1952, 24-26 Ekim, Ohrid, Makedonya, 2013 (Özet).

   

  B19. TURGAY,Ö., BABAOĞLU, A.S. PRODUCTION PROCESS AND SOME PROPERTIES OF TARHANA PRODUCED IN KASTAMONU, TFP1951, 24-26 Ekim, Ohrid, Makedonya, 2013 (Özet).

   

  B20. BABAOĞLU, A.S., TURGAY,Ö., ESEN, Y. DETERMINATION OF TOTAL PHENOLIC CONTENT AND ANTIOXIDANT ACTIVITY and PRODUCTION PROCESS OF KOZ HALVAH, The 2nd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, TFP1950, 24-26 Ekim, Ohrid, Makedonya, 2013 (Özet).

   

  B21. ZORAL, F.B., TURGAY, Ö. Tortçu (Triticum durum L.), Doğankent 1 (Triticum aestivum L.) ve Dariel (Triticum aestivum L.) Buğday Çeşitleri ile Geleneksel Nişaşta (Nişe) Üretimi. First International Syposium on Traditional foods from Adriatic to Caucasus. Proceedings Book, Page 544-546. Tekirdağ. 15-17 Nisan 2010.

   

  B22. TURGAY, Ö., ZORAL, F.B. Kahramanmaraş’ın Yerel İçeceği Ravandanın (Ravanda Şerbeti) Üretim Prosesi ve Mikrobiyel Kalitesi. First International Syposium on Traditional foods from Adriatic to Caucasus. Proceedings Book, Page 1048-1049. 15-17 Nisan 2010.

   

  B23. TURGAY, Ö., ZORAL, F.B. Hapısa Yapımında Farklı Nişe Kombinasyonları Kullanımı ve Ürünün Duyusal Özelliklerine Etkisi. First International Syposium on Traditional foods from Adriatic to Caucasus. Proceedings Book, Page 547.Tekirdağ. 15-17 Nisan 2010.

   

  B24. ERDOĞRUL, Ö., COVACI, A. ve Schepens, P., “Levels and distribution of organohalogenated contaminants in 5 fish species from Sır Dam Lake, Kahramanmaraş, Turkey”.24thInternational Symposiumon Halogenated Environmental Organic Pollutants and POPs, (Dioxin), September 6-10, Berlin, Germany, 2004 (Özet).

   

  B25. AZIRAK, S. ve ERDOĞRUL, Ö.T., “Antibacterial activities of Hypericum scabrum”. ISOPS-7, Proceedings and abstracts, June 23-26, Ankara, Turkey, 2003. (Özet)

   

  B26. ERDOĞRUL, Ö.T., “Antibacterial activities of some plant extracts used in folk medicine”. ISOPS-6, Proceedings and abstracts, June 27-29, Ankara, Turkey, 2000. (Özet)

   

   

  C. Yazılan kitaplar veya kitaplarda bölümler :

   

  C1. TURGAY, Ö. Gıda Mikrobiyolojisi. ISBN: 978-605-5267-37-7. Sidas Medya Ltd. Şti, İzmir. 261 sayfa. 2017.

   

  C2. TURGAY, Ö., Impact, Monitoring and Management of Environmental Pollution. Chapter 13. Organochlorine pesticides, polychlorinated biphenyls and polybrominated diphenyl ethers in fresh water fish species. ISBN: 978-1-60876-487-7. Nova Science Publishers Inc., New York 638 sayfa(2010).

   

  C3. TURGAY, Ö., Gıda Mikrobiyolojisi, Editör: Osman Erkmen, Bölüm 24. Mikrobiyolojik Analizler için Örnek Alımı ve Hazırlanması, ISBN: 978-605-4334-02-5, Efil Yayın Evi, 452 s, 2010.

   

  D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

   

  D1. TURGAY, Ö., ÇELİK, E. Kırmızı Biberden Pigment Ekstraktsiyonunda Kullanılan Yöntemler. KSU Mühendislik Bilimleri Dergisi, 19(3): 2016.  

   

  D2. TURGAY, Ö., MIKAEEL, S. Using Culture and PCR Technique for Detection of Escherichia coli O157:H7 in Duhok Cheese. KSU J. Nat. Sci., 18(1): 31-34, 2015.

   

  D3. ZORAL, F.B., TURGAY, Ö. Çeşitli Gıda Atıklarının Toplam Fenolik Madde İçeriğinin, Antioksidan ve Antimikrobiyel Aktivitelerinin Araştırılması. KSÜ Doğa Bil. Derg., 17(2): 24-33, 2014.

   

  D4. TURGAY, Ö., Üçkardeş, A. Kahramanmaraş İlinde Tüketime Sunulan Kıymalarda Hareketli Aeromonas Türlerinin İzolasyon ve İdentifikasyonu, KSÜ Doğa Bil. Derg., 14(4): 2011.

   

  D5. TURGAY, Ö., Çiftçi, E. Tavuk etinde hareketli Aeromonas türlerinin izolasyonu, tanımlanması ve antibiyotik dirençliliği, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 27(3):252-259 (2011).

   

  D6. TURGAY, Ö., Bozdoğan, H. Kırmızı Ette Campylobacter Türlerinin Varlığı ve Antibiyotik Dirençliliğinin Belirlenmesi, KSÜ Doğa Bil. Derg., 14(3):5-8  (2011).

   

  D7. TURGAY, Ö., Zengin, S. Kahramanmaraş Gün Pekmezlerinin Fiziksel, Kimyasal, Organoleptik ve Mikrobiyolojik Özellikleri. Ziraat Dünyası, 51: 46-52, (2009).

   

  D8. TURGAY, Ö. Effect of Cooking Methods on Dietary Fibre Components of Fresh Vegetables, Legume and Cereal Samples, KSÜ Doğa Bil. Derg. 12:2, 17-20, (2009).

   

  D9. TURGAY, Ö. Characteristic Properties of Kahramanmaraş Honey Samples. KSÜ Doğa Bil. Derg. 12:2, 21-25, (2009).

   

  D10. TURGAY, Ö ve ÇINAR, İ. Küp Şekilli Organik Havuç Cipsi Üretiminde Proses Optimizasyonu, Akademik Gıda, 7:5, 26-31 (2009).

   

  D11. ERDOĞRUL, Ö. Determination of Mercury Levels in Edible Tissues of Various Fish Samples from Sır Dam Lake, Turkish Journal of Biology, 31:4,  197-201, (2007).

   

  D12. ERDOĞRUL, Ö. ve ERBİLİR, F. Kahramanmaraş’ta Üretilen Bal Örneklerinin Mikrobiyal Kalitesi ve Antibakteriyel Etkilerinin Araştırılması, KSÜ Fen ve Müh dergisi, 10:1, 1-5 (2007) 

   

  D13. ERDOĞRUL, Ö. ve ERBİLİR, F.  Isolation and Characterization of Lactobacillus bulgaricus and Lactobacillus casei from Various Foods, Tr. J. Biol., 30:1, 39-44 (2006)

   

  D14. ERDOĞRUL, Ö. ve ERBİLİR, F. Mikrodalganın Bazı Bacillus spp. Sporlarına Etkisi, KSÜ Fen ve Müh dergisi, 9:1, 27-31 (2006)

   

  D15.  ERDOĞRUL, Ö. ve BÜLBÜL, O. Kahramanmaraş Balık Halinde Satılan Acanthobrama marmid (Heckel, 1843) ve Halin Genel Hijyenik Durumunun Mikrobiyolojik Yönden Değerlendirilmesi, KSÜ Fen ve Müh dergisi 9:2, 41-45 (2006)

   

  D16. ERDOĞRUL, Ö., ERGÜN, Ö. ve AYDIN, A., “Değişik pH ve Sıcaklık Değerleri İle Farklı Sodyum Polifosfat ve NaCl Konsantrasyonlarının Yersinia Enterocolitica’nın Üremesi Üzerine Etkileri”, İ.Ü. Veteriner Fakültesi Dergisi, 31:1, 41-53 (2005)

   

  D17. ERDOĞRUL, Ö., ERGÜN, Ö. “Kahramanmaraş Piyasasında Tüketilen Sucuklarının Bazı Fiziksel, Kimyasal, Duyusal ve Mikrobiyolojik Özellikleri”, İ.Ü. Veteriner Fakültesi Dergisi, 31:1, 55-65 (2005)

   

  D18. ERDOĞRUL, Ö., TOSYALI, C. ve ERBİLİR, F., “Kahramanmaraş’ ta Yetişen Bazı Sebzelerde Demir, Bakır, Mangan, Kadmiyum ve Nikel Düzeyleri” KSÜ Fen ve Mühendislik dergisi, 8:2, 27-29 (2005)

   

  D19. ERDOĞRUL, Ö. ve AZIRAK, S., “A Review on the Red Yeast Rice (Monascus purpureus)”, KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 8:1, 10-15 (2005)

   

  D20. ERDOĞRUL, Ö. ve ERGÜN, Ö., “Dana Jambon Üretiminde Sodyum Difosfat ve Sodyum Kazeinatın Çeşitli Kombinasyonlarda Kullanılması ve Bunların Ürünün Bazı Duyusal Olarak Algılanan Fiziksel Özelliklerine ve Bazı Kimyasal Özelliklerine Etkileri”, KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 7(2), 29-33 (2004).

   

  D21. ERDOĞRUL, Ö., AZIRAK, S. ve TOSYALI, C., “Antimicrobial Activities of Hypericum scabrum L. Extracts” KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 7(2), 38-42 (2004).

   

  D22. ATEŞ, D. A. ve ERDOĞRUL, Ö.T., “Antimicrobial Activities of various Medicinal and Commercial Plant Extracts”. Tr. J. Biology, 27:157-162 (2003).

   

  D23. ERDOĞRUL, Ö.T. “Kahramanmaraş’ta satılan sucuk ve sosislerin histolojik yapılarının incelenmesi”, KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 5 (2), 9-13 (2002).

   

  D24. ERDOĞRUL, Ö.T. ve ÇAKIROĞLU, “Tıbbi ve Ticari amaçlı kullanılan bazı bitki ekstraktlarının antimikrobiyal etkileri”, Ot Sistematik Botanik Dergisi, 9:1,111-116 (2002).

   

  D25. ERDOĞRUL, Ö.T., ÇOLAK, H. ve ERGÜN, Ö. “Yersinia enterocolitica’nın Farklı ısı işlemleri kullanılarak üretilen Türk Tipi yoğurtlarda varlığı ve gelişimi”, İ.Ü. Veteriner Fakültesi Dergisi, 28 (2), 277-280 (2002).

   

  D26. ERDOĞRUL, Ö.T. ve DIĞRAK, M., “Kahramanmaraş’ta Satışa Sunulan Beyaz Peynirlerde Streptococcus faecalis varlığı üzerine araştırmalar”. Gıda, 26 (3):167-169 (2001).

   

  D27.ERDOĞRUL, Ö.T., “Kahramanmaraş’ta Satılan Acı Kırmızı Pul Biberin Bazı Mikrobiyolojik Özellikleri”, KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi , 3:2, 108-113 (2000).

   

  D28. ERDOĞRUL, Ö.T., “Salam ve sucukta Yersinia enterocolitica varlığı” , Biyoteknoloji Dergisi, 24:1, 75-79 (2000).

   

  D29. ERDOĞRUL, Ö.T., UĞUZ, M.T. ve TANIŞ, H., “Kahramanmaraş İlinde Satılan Çiğ İnek Sütünün Mikrobiyolojik Kalitesi”, KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 2:1, 21-28 (1998).

   

  D30. ERDOĞRUL, Ö.T., “Kahramanmaraş İli İçme Sularının Mikrobiyolojik Kalitesi ve Sertliği”, KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 2:1, 29-35 (1998).

   

  D31. ERDOĞRUL, Ö.T., “Halka Açık Gıda Satışı Yapan İşyerlerinin Genel Hijyenik Durumu”, KÜKEM Dergisi, 21: 1, 65-68 (1998).

   

  D32. ERDOĞRUL, Ö.T., “Çeşitli gıdalarda ve Et Ürünlerinde Fosfat ve Kazeinatların Kullanılmaları”, KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 1:1, 27-36 (1997)

   

  E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

   

  KEKİL, R., TURGAY, Ö. Semizotunun (Portulaca Oleracea L) Bazı Özelliklerinin Belirlenmesi. 10. Gıda Mühendisliği Kongresi, Antalya, 9-11 Kasım 2017.

   

  E1. KAPLAN, F., TURGAY, Ö. Atık Portakal Kabuğundan Ham Pektin Eldesi ve Puding Yapımında Kullanılması. 8-9 Nisan 2016. 7. Gıda Mühendisliği Öğrenci Kongresi. Gaziantep Üniversitesi, 2016.

   

  E2. ESEN, Y., TURGAY, Ö. Sürk’te Bulunan Baskın Küf Mikroflorasının İzolasyonu Ve İdentifikasyonu. 9. Gıda Mühendisliği Kongresi, Sayfa 48, 12-14 Kasım, Kuşadası,  2015.

   

  E3. MAMSIN, A., TURGAY, Ö. Potansiyel Nisin Üreten Lactococcus Lactis spp. lactis'in İzolasyonu Ve Tanımlanması. 9. Gıda Mühendisliği Kongresi, Sayfa 66, 12-14 Kasım, Kuşadası, 2015.

   

  E4. Özel, F., TURGAY, Ö. Değişik Meyveler Ve Bu Meyvelerden Yapılan Reçellerde NDF (Nötral Deterjan Lif), ADF (Asit Deterjan Lif) Ve Hemiselüloz İçeriğinin Belirlenmesi. 9. Gıda Mühendisliği Kongresi, Sayfa 85, 12-14 , Kuşadası,  2015.

   

  E5. Dal, Z., TURGAY, Ö.  Taze Ve Kurutulmuş Trabzon Hurması Katkılı Sundae Tipi Meyveli Yoğurtların Sade Yoğurt İle Bazı Özelliklerinin Kıyaslanması. 9. Gıda Mühendisliği Kongresi, Sayfa 101,  12-14 , Kuşadası,  2015.

   

  E6. GÜLOĞLU,E., TURGAY, Ö.  Sade Dondurmanın Mikrobiyel Kalitesi. 9. Gıda Mühendisliği Kongresi, Sayfa 108, 12-14 , Kuşadası,  2015.

   

  E7. GÜLOĞLU,E., TURGAY, Ö.  Kitosanın Gıdaların Dış Ambalajında Kullanımı. 9. Gıda Mühendisliği Kongresi, Sayfa 109, 12-14 , Kuşadası,  2015.

   

  E8. ÇELİK, E., TURGAY, Ö.   Farklı Sıcaklıklarda Kurutulan Meyve Cipslerinin Bazı Özellikleri. 9. Gıda Mühendisliği Kongresi, Sayfa 110, 12-14 , Kuşadası,  2015.

   

  E9. TURGAY,Ö., MAMSIN, A. M. S. 2015. KAYISI (ARMENİACA VULGARİS)' NIN DİYET LİF İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ, Pamukkale Gıda Sempozyumu III, Kurutulmuş ve Yarı Kurutulmuş Gıdalar, 13-15 Mayıs, 2015.

   

  E10. TURGAY,Ö., ESEN, Y., DAL, Y. 2015. KURUTULMUŞ TRABZON HURMASININ TOPLAM FENOLİK BİLEŞİK MİKTARI VE ANTİOKSİDAN KAPASİTESİ, Pamukkale Gıda Sempozyumu III, Kurutulmuş ve Yarı Kurutulmuş Gıdalar, 13-15 Mayıs, 2015.

   

  E11. DAL, Z., GİRAY, Y., KARA, M., ÜTÜK, G., TURGAY,Ö. 2015. KURUTULMUŞ MEYVE VE BAL İLE YAPILAN  DOĞAL KURABİYE. Pamukkale Gıda Sempozyumu III, Kurutulmuş ve Yarı Kurutulmuş Gıdalar, 13-15 Mayıs, 2015.

   

  E12. ESEN, Y., TURGAY,Ö.,  ESKİ ZAMANLARDAN BİR İMECE LEZZETİ: SÜNME PEYNİRİ. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu 17-19 Nisan 2014 Adana, sayfa 1069 (2014).

   

  E13. BABAOĞLU, A.S., ESEN, Y., TURGAY,Ö.,  Ekmeklik ve Makarnalık (Triticum aestivum ve T. durum) Buğday Tohumlarından Elde Edilen Çimlerin Toplam Fenolik Bileşik İçerikleri ve Antioksidan Aktiviteleri. 8.GIDA MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ, 7-9 Kasım, Ankara, 2013. (Özet).

   

  E14. BABAOĞLU, A.S., ESEN, Y., TURGAY,Ö.,  Trabzon Hurması (Diospyros kaki l.) ve Domateste (Solanum lycopersicum), Farklı Kurutma Yöntemlerinin Antioksidan Aktivite, Toplam Fenolik Bileşik İçeriği ve Bazı Kimyasal Özellikler Üzerine Etkisi. 8.GIDA MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ, 7-9 Kasım, Ankara, 2013. (Özet).

   

  E15. ESEN, Y., ZORAL, B., F., TURGAY, Ö., Çeri Domateslerinin (Solanum lycopersicum var. cerasiforme) Toplam Fenolik Bileşik İçerikleri ve Antioksidan Aktiviteleri, Türkiye 11. Gıda Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı,186, 2012, Hatay (Özet).

   

  E16. ESEN, Y., İNANÇ, A., L., TURGAY, Ö., Maraş Biberine (Capsicum annuum L.) Kurutma Ön İşlemi Uygulanarak Küf Gelişiminin Önlenmesi, Türkiye 11. Gıda Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı,205, 2012, Hatay (Özet).

   

  E17. TURGAY,Ö., ZORAL, F.B., Ekşi hamur ve ekmek içiyle mayalanan şalgam suyunun duyusal özellikleri, III. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, 10-12 Mayıs 2012, 540-542 (2012).

   

  E18. ESEN, Y., TURGAY,Ö., Ravbi, III. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, 10-12 Mayıs 2012, 822-824 (2012).

   

  E19. ESEN, Y., TURGAY,Ö., Taze ve olgunlaştırılmış Sürkün genel Mikrobiyolojik Özellikleri, III. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, 10-12 Mayıs 2012, 845-847 (2012).

   

  E20. TURGAY,Ö., ZORAL, B., ESEN, Y. Ceviz yaprağı ve kabuğunun toplam fenolik madde içeriği ve antimikrobiyel etkisi. 7. Gıda mühendisliği Kongresi, 24-26 Kasım 2011, Özetler Kitabı, Sayfa 312 (2011).

   

  E21. ESEN, Y., TURGAY,Ö. Yöresel bir ürün olan sürk’ün üretimi ve önemi. 7. Gıda mühendsiliği Kongresi, 24-26 Kasım 2011, Özetler Kitabı, Sayfa 313 (2011).

   

  E22. ÇİFTÇİ, E., ERDOĞRUL, Ö., BOZDOĞAN, H., Kıymadan İzole Edilen Aeromonas Türlerinin Antimikrobiyel Dirençliliği , 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2008 PM 160,özetler kitabı sayfa 303 .

  14.00 –

  E23. ÇİFTÇİ, E., ERDOĞRUL, Ö., BOZDOĞAN, H., DERELİOĞLU; E. Fakülte Kantinlerinin Genel Mikrobiyel Durumu. 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2008 PM 161, özetler kitabı sayfa 303.

   

  E24. BOZDOĞAN, H., ERDOĞRUL, Ö., ÇİFTÇİ, E., DERELİOĞLU; E. Depolamanın Sarı ve Kara Havuç Suyunun Stabilitesine Etkisi, 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23 - 27 Haziran 2008  PB 102, özetler kitabı sayfa 363.

   

  E25. ERDOĞRUL, Ö., ÇİFTÇİ, E., BOZDOĞAN, H., TOROĞLU, S. Çörek Otu (Nigella sativa) Tohumunun Antimikrobiyel Etkisi. 15. Biyoteknoloji Kongresi, 28-31 Ekim Antalya Dedeman Otel (2007) .

   

  E26. ERDOĞRUL, Ö., Sır barajındaki bazı balıklarda civa düzeyinin belirlenmesi, 2. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, 18-20 Eylül 2006, İstanbul (2006)

  E27. ERDOĞRUL, Ö., ERGÜN, Ö., Bal örneklerinin fizikokimyasal ve duyusal özellikleri, 2. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, 18-20 Eylül 2006, İstanbul (2006)

  E28. ERDOĞRUL, Ö., SHAHİN, N.,  ERBİLİR,F., ve TOROĞLU,S. Üzüm Pekmezinde Bazı Pestisit Kalıntılarının Araştırılması, 18. Ulusal Biyoloji Kongresi, Adnan Menderes Üniversitesi, 26-30 Haziran 2006.

  E29. ERDOĞRUL, Ö., ERBİLİR, F. Asit adapte edilmiş ve edilmemiş Staphylococcus aureus’un çeşitli gıdalarda canlılığı, 14. Biyoteknoloji Kongresi, 31.08-2.09. Eskişehir, (2005)

   

  E30. ERBİLİR, F. ERDOĞRUL, Ö., Bulaşık Süngerlerinde Bulunan Potansiyel Mikroorganizmalar, 14. Biyoteknoloji Kongresi, 31.08-2.09. Eskişehir, (2005) (Poster olarak sunulan özeti yayınlanan)

           

  E31. ERBİLİR, F. ERDOĞRUL, Ö., Mikrodalganın bazı Bacillus türlerinin sporlarına etkisi, 14. Biyoteknoloji Kongresi, 31.08-2.09. Eskişehir, (2005) (Poster olarak sunulan özeti yayınlanan)

   

  E32. ERDOĞRUL, Ö., ERBİLİR, F., KARA, C. Sır ve Menzelet Baraj göllerindeki bazı balık türlerinde kadmiyum (Cd) ve bakır (Cu) düzeylerinin belirlenmesi, Ulusal Su Günleri, Türk Sucul Yaşam Dergisi, 3:4, 346-351, (2005) (Sözlü sunulan tam metin)

   

  E33. ERDOĞRUL, Ö., METİN, U.Y., ÖZMEN, K. ve TOROĞLU, S., “Aside Adapte Edilen Escherichia Coli’nin Bazı Asidik Gıdalardaki Canlılığı”, XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi, Mikrobiyoloji seksiyonu bildiriler kitabı, sayfa 39, 21-24. 06.2004, Balcalı, Adana, 2004. (Sözlü olarak sunulan ve özeti yayınlanan)

   

  E34. ERDOĞRUL, Ö.T. ve ÇAKIROĞLU, E. “Mikrodalga Fırında Pişirilen Kıymadaki Yersinia Enterocolitica’ nın Gelişiminin İncelenmesi”, XIII: Biyoteknoloji Kongresi, Poster özetleri kitabı sayfa 24, 25-28 Ağustos, Çanakkale, 2003. (Sözlü sunulan özeti yayınlanan)

   

  E35. ERDOĞRUL, Ö.T., ÖZKAN, N.ve ÇAKIROĞLU, E., “Değişik pH ve Sıcaklık Değerleri İle Farklı Sodyum Polifosfat Ve Tuz Konsantrasyonlarının Yersinia Enterocolitica   Üzerine Etkilerinin Araştırılması”, XIII: Biyoteknoloji Kongresi, Poster özetleri kitabı sayfa 25, 25-28 Ağustos, Çanakkale, 2003. (Poster olarak sunulan özeti yayınlanan)

   

  E36. ERDOĞRUL, Ö.T. ve KÜLEKÇİ, Ş. “Kahramanmaraş balıkçı halinde satılan Achanthobrama marmid (Tatlı su çuprası) ile balıkçı hali personel ve aletlerinin mikrobiyolojik kalitesi”, XIII: Biyoteknoloji Kongresi, Poster özetleri kitabı sayfa 26, 25-28 Ağustos, Çanakkale, 2003. (Poster olarak sunulan özeti yayınlanan)

   

  E37. ATEŞ, D.A. ve ERDOĞRUL, Ö.T.Tıbbi ve Ticari Amaçlı Kullanılan Bazı Bitki Ekstraktlarının Antimikrobiyal Etkileri”. XVI. Ulusal Biyoloji Kongresi,4-7 Eylül, Malatya, 2002. (Sözlü olarak sunulan ve özeti yayınlanan)

   

  E38. ERDOĞRUL, Ö.T. Dana Eti ve Böbreğinde Bacillus subtilis Disk Metoduna Göre Antibiyotik kalıntısı varlığı”. XVI. Ulusal Biyoloji Kongresi,4-7 Eylül, Malatya, 2002. (Poster olarak sunulan özeti yayınlanan)

   

  E39. ERDOĞRUL, Ö.T. ve ÇAKIROĞLU, E., “Döner kebaplarda Yersinia enterocolitica izolasyonu, tanımlanması ve patojenitelerinin belirlenmesi”. XII. Biyoteknoloji Kongresi 17-21 Eylül, Bildiriler Kitabı, 55-57, 2001. (Sözlü sunulan tam metin)

   

  E40. ERDOĞRUL, Ö.T., ÖZKAN, N. ve ÇAKIROĞLU, E. “İçme sularında nitrat ve nitrit varlığı”, 2000 GAP Çevre Kongresi Bildiriler Kitabı II.Cilt, 1209-1212, 16-18 Ekim, Şanlıurfa, 2000. (Sözlü sunulan tam metin)

   

  E41. ERDOĞRUL, Ö.T., “Bazı Bitki ekstraktlarının antimikrobiyal etkilerinin araştırılması”, Biyoteknoloji-Kükem Dergisi Özel Sayı, 23:2 , 97-100, 1999. (Sözlü sunulan tam metin)

   

  E42. ERDOĞRUL, Ö.T. ve DIĞRAK, M., “Kahramanmaraş’ta Satışa Sunulan Beyaz Peynirlerin Mikrobiyolojik Kalitesi”,  II. Kızılırmak Uluslararası Fen Bilimleri Kongresi, Bildiri Kitabı, Sayfa 164-171, Kırıkkale, 1998. (Sözlü sunulan tam metin)

   

  E43. ERDOĞRUL, Ö.T., “Et ve Süt Ürünlerinde Kullanılan Starter Kültürler”, Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi, ISSN 1301-2428, Fen Bilimleri Serisi, Sayı 1, sayfa 127- 135, 1998. (Sözlü sunulan tam metin)

   

  E44. ERDOĞRUL, Ö.T., “Kahramanmaraş Merkez İlçesindeki İçme Sularının Mikrobiyolojik Kalitesi”, KÜKEM Dergisi Özel Sayı, 20, Vol 20, No 3, sayfa 94-95, 1997. (Sözlü sunulan özeti yayınlanan)

   

  E45. ERDOĞRUL, Ö.T., UĞUZ, M.T. ve TANIŞ, H., “Kahramanmaraş Merkez İlçesinde Satılan Çiğ İnek Sütünün Mikrobiyolojik Kalitesi”, KÜKEM Dergisi Özel Sayı, Cilt 20, Vol 20, No 3, sayfa 112-113, 1997. (Sözlü sunulan özeti yayınlanan)

   

  E46. ERDOĞRUL, Ö.T. ve DIĞRAK, M., “Kahramanmaraş’ta Satışa Sunulan Beyaz Peynirlerde Streptococcus faecalis varlığı üzerine Çalışmalar”. 9.Spil Fen Bilimleri Kongresi, 23-25 Ekim, 1997. (Sözlü sunulan özeti yayınlanan)

   

  F. Diğer yayınlar :

   

  Sempozyum, Seminer ve Konferanslar

   

  F1. Özlem TURGAY, Yekta Gezginç, Elif Çelik.  Nur Budak, EFSA Türkiye Temsilcisi, Sivil Toplum Diyaloğu, Güvenli Gıda Güvenli Gelecek Projesi. 15.02.2017.

   

  F1. Özlem TURGAY, Dünya Süt günü, Çiftlikten sofraya süt ve sağlık, Konuşmacılar: İhsan EMİRALİOĞLU: K. Maraş İl Gıda Tarım ve Havyancılık Müdürü, Emre DENGE: Hünkar Süt Ürünleri, Nurullah ASLAN : Hünkar Süt, Ürünleri, Hasan Sami AKSÜYEK : Akalp Süt Ürünleri, 20 Mayıs 2016, KSÜ Gıda Mühendisliği Bölümü, Kahramanmaraş, Ziraat Fakültesi Konferans Salonu. Fatoş Kaplan, Gülsüm Erkoç, Elif Çelik.

   

  F2. Özlem TURGAY. BİLSEM, Gıdalarda mikrobiyel kontaminasyon yolları. 05.04.2016.

   

  F3. Özlem TURGAY, K. Sinan DAYISOYLU, A. Levent İNANÇ, Bahri ÖZSİSLİ, Yekta GEZGİNÇ, A. Sinan ÇOLAKOĞLU: TTMOB Gıda Mühendisleri Odası ve Gıda Mühendisliği Bölümleri ile düzenlenen 7. Koordinasyon Kurulu Toplantısı, 5-6 Haziran 2014, KSÜ Gıda Mühendisliği Bölümü, Kahramanmaraş

   

  F4. Özlem TURGAY, Sektörde Gıda, Dünya Süt günü, 21 Mayıs 2014, KSÜ Gıda Mühendisliği Bölümü, Kahramanmaraş, Ziraat Fakültesi Konferans Salonu

   

  F5. Özlem TURGAY, Şerife KARAGÖZ, Kadir Saltalı: TTMOB Gıda mühendisleri tarafından öğrenci temsilciliği verme ve Başkan Petek Ataman tarafından “Bilinçli Gıda tüketimi” konulu konferans. 29.04.2013. Saat 14, Ziraat Fakültesi Konferans Salonu

   

  F6. Özlem TURGAY “Gıda ve Yem Güvenliği Açısından Kahramanmaraş” V. Çalışma Grubu Sunumu. Kahramanmaraş İl Tarım Şurası, 23.11.2011.

   

  F7. Özlem TURGAY Özlem TURGAY, Zoonoz Hastalıklar, Aksu TV Toprağın Bereketi Programı,07.02.2012

   

  F8. Özlem TURGAY Kahramanmaraş Bilim ve Sanat Merkezi, Hayat Boyu Öğrenme Projesi kapsamında, Üstün Yetenekli Çocuklarda Değerler Eğitimi Paneli, Kültür Merkezi, 13.01.2012

   

  F9. Özlem TURGAY “Bitkilerin antioksidan etkileri” KSÜ Ziraat Fakültesi Seminer Salonu, Kahramanmaraş, 10.05.2012.

   

  F10. Özlem TURGAY, ‘Süt Kaynaklı Gözlenen Önemli Zoonoz Hastalıklar’ Açık Süte Hayır Kampanyası, Afşin, Kahramanmaraş, 22.09.2010.

   

  F11. Özlem TURGAY, “Gıdalarda Doğal Olarak Bulunan İnhibitör Maddeler” KSÜ Ziraat Fak., 03.05.2010.

   

  F12. Özlem ERDOĞRUL, “Ette Aeromanas türlerinin varlığı” KSÜ Ziraat Fakültesi Seminer Salonu, Kahramanmaraş, 11.05.2009.

   

  F13. Özlem ERDOĞRUL, “Peynirde aflatoksin oranlarının belirlenmesi” KSÜ Fen Edb. Fak. Kahverengi Amfi, Kahramanmaraş, 05.12.2007.

   

  F14. Özlem ERDOĞRUL, “Bazı Aeromonas türlerinin izolasyon ve identifikasyonu” KSÜ Fen Edb. Fak. Kahverengi Amfi, Kahramanmaraş, 22.06.2007.

   

  F15. Özlem ERDOĞRUL, “Balda pestisit kalıntısı”, KSÜ Fen Edb. Fak. Kahverengi Amfi, Kahramanmaraş, 15.07.2006.

   

  F16. Özlem ERDOĞRUL ve K.S. DAYISOYLU, “Fermente Gıdaların Üretiminde Küflerden Yararlanma”, I. Kahramanmaraş Sempozyumu, 6-7 Mayıs, Kahramanmaraş, 2004.

   

  F17. K.Sinan DAYISOYLU, Özlem ERDOĞRUL, Yekta Gezginç ve Levent İnanç,  “Kahramanmaraş’ın gıda profili ve endüstriyel potansiyeli”, Kahramanmaraş Sempozyumu, 6-7 Mayıs, Kahramanmaraş, 2004.

   

  F18. Özlem ERDOĞRUL, “ Mikrodalganın bazı Bacillus spp. sporlarına etkisi ”, KSÜ Fen Edb. Fak Seminer Salonu, Kahramanmaraş, 01.04.2005.

   

  F19. Özlem ERDOĞRUL, “ Bazı sebzelerde ağır metal varlığının belirlenmesi ”, KSÜ Fen Edb. Fak Seminer Salonu, Kahramanmaraş, 27.05.2005.

   

  F20. Özlem ERDOĞRUL, “ İlk besin kaynağımız anne sütü ve önemi”, KSÜ Fen Edb. Fak Seminer Salonu, Kahramanmaraş, 16.10.2004.

   

  F21. Özlem ERDOĞRUL, “Anne sütünde organoklorlu pestisit varlığı”, KSÜ Fen Edb. Fak Seminer Salonu, Kahramanmaraş, Nisan.2003.

   

  F23. Özlem ERDOĞRUL, “Mikrodalga fırında pişirilen kıymada Yersinia enterocolitica varlığı”, KSÜ Fen Edb. Fak Seminer Salonu, Kahramanmaraş, Mayıs.2003.

   

  F24. Özlem ERDOĞRUL, “Değişik oranlarda sıcaklık, pH ve tripolifosfatın Yersinia enterocolitica ya etkileri”, KSÜ Fen Edb. Fak Seminer Salonu, Kahramanmaraş, Mayıs.2003.

   

  F25. Özlem ERDOĞRUL, “Hijyen ve Sanitasyon kuralları”, KSÜ Fen Edb. Fak Seminer Salonu, Kahramanmaraş, 19.03.2002.

   

  F26. Özlem ERDOĞRUL, “Gıdalar Yoluyla İnsanlara Bulaşan Hastalıklar, İslahiye MYO Seminer Salonu, Kahramanmaraş, 08.05.2001.

   

  F27. Özlem ERDOĞRUL, “Dondurmada Yersinia enterocolitica Varlığı”, KSÜ Fen Edb. Fak Seminer Salonu, Kahramanmaraş, 20.04.2001.

   

  F28. Özlem ERDOĞRUL, “Et Ürünlerinde Kullanılan Katkı Maddeleri ve Özellikleri”, KSÜ Fen Edb. Fak Seminer Salonu, Kahramanmaraş, 20.03.2001.

   

  F29. Özlem ERDOĞRUL, “Beyaz Peynirlerin Genel Mikrobiyolojik Kalitesi”, KSÜ Fen Edb. Fak Seminer Salonu, Kahramanmaraş, 16.05.1999.

   

  F30. Özlem ERDOĞRUL, “Kahramanmaraş İlinde İçme Sularının Mikrobiyolojik Kalitesi ve Sertliği”, KSÜ Fen Edb. Fak Seminer Salonu, Kahramanmaraş, 16.04.1997.

   

  F31. Özlem ERDOĞRUL, “Kahramanmaraş İlinde Tüketime Sunulan Çiğ İnek Sütünün Mikrobiyolojik Kalitesi”, KSÜ Fen Edb. Fak Seminer Salonu, Kahramanmaraş, 07.04.1997.

   

  Ulusal ve Uluslararası Workshop:

   

  1. Kahramanmaraş Yöresel Gıdalar Çalıştayı. 06-07.06.2013. Dondurma, Özlem Turgay, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Kahramanmaraş.

   

  2. Avrupa Komisyonu Genel Müdürlüğü, teknik ve Bilgi Değişim Ofisi (TAIEX), Bölgesel Eğitim Programı (RTP) 11-12 Nisan 2012, Kahramanmaraş.

   

  3. I. ORKİDE ÇALIŞTAYI. 24-25 Mayıs 2011, Salebin Gıda Sanayinde Kullanımı. Özlem Turgay, Sinan Dayısoylu. Kahramanmaraş

   

  4. International workshop on Food Safety in a Sustainable Postharvest System of Agricultural Products 16-18.10.2007. Determination of Aflatoxin M1 levels in bovine, ovine and goat milk made cheese by HPLC adlı Özet ile.

   

  5. Pul Biber, Antep Fıstığı ve Yer Fıstığında Aflatoksin problemi. 1-2 Kasım 2006, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

   

  Eğitim

   

  1. TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Teknik şartlar, 16.08.2010

  2. Metot Validasyonu, 23-25.08.2010

  3. Ölçüm Belirsizliği, 17-18.08.2010

  4. Kalite kontrol Kartlarının Kullanımı, 26-27.08.2010

  5. Metot Validasyon Uygulamaları, 31.08-02.09.2010

   

  Oturum Başkanlıkları

   

  International Congress on Food of Animal Origin, 10-13 November, Near East University, North Cyprus, 2016 2. SESSION 11 November Friday 1. Hall (09.00-10.15) MODERATORS: PROF. DR. ÖZLEM TURGAY, Assoc. Prof. Dr. Gülfem Ünal

   

  The 3rd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, 01 October,  Second session 15:30, Hall B, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, 2015.

   

  The 2nd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, , 24-26 Ekim, Ohrid, Makedonya, 2013.

   

  Kongre Bilim Kurulu Üyelikleri

   

  1. Gıda Mühendisliği 7. Öğrenci Kongresi, 8-9 Nisan 2016 Gaziantep Üniversitesi.

  2. 9. Gıda Mühendisliği Kongresi, Sayfa 110, 12-14 , Kuşadası,  2015.

  3. Pamukkale Gıda Sempozyumu III, Kurutulmuş ve Yarı Kurutulmuş Gıdalar, 13-15 Mayıs, 2015.

  4. 8.Gıda Mühendisliği Kongresi, 7-9 Kasım, Ankara, 2013.

  5. The 2nd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, , 24-26 Ekim, Ohrid, Makedonya, 2013.

   

  Proje Pazarı

  1. Sağlıklı Ferah Bir İçecek:Reyhan Şerbeti. Fatoş Kaplan, Gülsüm Erkoç. 25-26 Mayıs 2015. 4. ARGE Proje Pazarı. KSÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi.

  2. Gilaburu ( Viburnum opulus L. ) Turşusu. Fatoş Kaplan, Gülsüm Erkoç.  25-26 Mayıs 2015. 4. ARGE Proje Pazarı. KSÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi.

  3. Farklı Sıcaklıklarda Kurutulan Meyve Cipslerinin Kurutma Kinetiklerinin ve Son Ürün Kalitesinin İncelenmesi. E. Çelik , Z. Güçlü , G. Başaran , A. Mamedov. 25-26 Mayıs 2015. 4. ARGE Proje Pazarı. KSÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi.(MANSİYON ÖDÜLÜ)

  4. Atık Portakal Kabuğundan Ham Pektin Eldesi ve Puding Yapımında Kullanılması, Fatoş Kaplan, İzmir, 2016.

   

  Düzenlenen Etkinlikler

   

  9.Kez Düzenlenen 16 Ekim Dünya Gıda Günü Kutlama ve 1. Sınıflara hoşgeldin partisi (17 Ekim, Enver Gözeten, Tuğçe Aslankurt)

   

  8.Kez Düzenlenen 16 Ekim Dünya Gıda Günü Kutlama ve 1. Sınıflara hoşgeldin partisi (22 Ekim, Sultan Yanarateş, Nuran Süleiman)

   

  7.Kez Düzenlenen 16 Ekim Dünya Gıda Günü Kutlama ve 1. Sınıflara hoşgeldin partisi (Fatoş Kaplan, Gülsüm Erkoç)

   

  6.Kez Düzenlenen 16 Ekim Dünya Gıda Günü Kutlama ve 1. Sınıflara hoşgeldin partisi (Enes Şeker, Hamza Saygılı)

   

  5.Kez Düzenlenen 16 Ekim Dünya Gıda Günü Kutlama ve 1. Sınıflara hoşgeldin partisi (Züleyha Dal, Mesut Selvi)

   

  Yaptırılan Lisans Bitirme Tezleri

   

  Gönül Başaran. Fonksiyonel elma lifli puding üretinmi. 2017.

   

  Tuğba Yener. Gıdalarda Kullanılan Mikrobiyal ve Bitkisel Pigmentler. 2017.

   

  Emine Bozkurt. Gluten Alerjisi. 2017.

   

  Fatmanur Kaya. Esmerleşme Reaksiyonları ve Mekanizmaları. 2017.

   

  Yasemin Kara. Genetiği Değiştirilmiş Organizma (GDO) İçeren Gıdalar. 2017.

   

  Fatoş Kaplan. Portakal kabuğundan pektin eldesi. KSÜ Gıda Mühendisliği Bölümü. 2016.

   

  Zehra Çolak. Kahramanmaraş İlindeki  İnek Sütünün Bazı Temel Özellikleri. KSÜ Gıda Mühendisliği Bölümü. 2016.

   

  Seda Avşar. Yumurta Turşusunun Fiziksel, Kimyasal, Mikrobiyolojik ve Duyusal Değerlendirilmesi. KSÜ Gıda Mühendisliği Bölümü. 2016.

   

  Hatice Akbaş. Gıdalarda Aflatoksin Varlığı, Oluşum Nedenleri ve İnsan Sağlığına Etkisi Üzerine Bir Araştırma. KSÜ Gıda Mühendisliği Bölümü. 2016.

   

  Orhan Açık. Geleneksel Bir Gıda Olan Buğday Firiği. KSÜ Gıda Mühendisliği Bölümü. 2016.

   

  Habib Özdemir. Maraş Parmak Peyniri. KSÜ Gıda Mühendisliği Bölümü. 2016.

   

  Ayşe Söyler, Hilmi Öshan Toprak Bebek Mamalarının Belli Mikrobiyal Özellikleri. KSÜ Gıda Mühendisliği Bölümü. 2015.

   

  Serdar Bilen, Şilan Kanay. Et ve Ürünlerinde Kullanılan  Gıda Katkı Maddeleri. KSÜ Gıda Mühendisliği Bölümü. 2015.

   

  Mesut Selvi. Suyun İnsanlık Tarihindeki Önemi. KSÜ Gıda Mühendisliği Bölümü. 2014.

   

  Canan Çifçi. Gıda Endüstrisinde Biyofilmin Yeri ve Önemi. KSÜ Gıda Mühendisliği Bölümü. 2014.

   

  Akif Alperen Aydın, Saadet Durak.  Alıç (Crataegusorientalis) Bitkisinde Fenoloik Madde Miktarı ve Antioksidan Aktivitesinin Belirlenmesi. KSÜ Gıda Mühendisliği Bölümü. 2014.

   

  Derya Taşdemir, İlnur Ağca. Kırmızı pancarın antioksidan etkisi. KSÜ Gıda Mühendisliği Bölümü. 2013.

   

  Engin Bilgen, Seracettin Özcan, Mustafa Can Büyükyılmaz. Ceviz Kabuğu ve Yaprağının Antimikrobiyal Etkisi ve Cevizin Toplam Fenolik Miktarının Belirlenmesi. KSÜ Gıda Mühendisliği Bölümü. 2011.

   

  Gamze Ütük, Gizem Yüce, Tunahan Boran, Ertuğrul  Bayram, Muhsin  Tidim, Alptuğ  Yasir Arslan. Açık İnek Sütünden E. coli O157:H7’nin genetik olarak tanımlanması. KSÜ Gıda Mühendisliği Bölümü. 2011.

   

  Talip Serhat Can. Diyarbakır İlinde Kırmızı Et Tüketimi Alışkanlıkları. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Alt Programı. 2009.

   

  Zeliha Kırcı, Reyhan (Ocimum basilicum) ekstraklarının Aeromonas türlerine karşı antimikrobiyel etkisinin araştırılması. KSÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü. 2008.

   

  Halil Eren Avcı, Mehmet Kılıç, Emre Gök, Mustafa Gedik, Serkan Cenger. Rhus Coriaria L. (Sumak) ve Thymbra Spicata L. (Kekik) ’nın Antimikrobiyal Etkileri. KSÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü. 2008.

   

  Muammer Uyar, Bilal Tul, Duygu Düşmez, Şirin Ateş.  Aeromonas Türlerinin Genel Özellikleri ve Bulunduğu Gıda Maddeleri. KSÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü. 2008.

   

  Nevzat Sevgin. Adıyaman Gölleri (Gölbaşı, İnekli, Azaplı) nin mikrobiyoljik kirliliğinin saptanması ve izole edilen Escherichia coli izolatlarında antibiyotik dirençliliği ve beta laktamaz aktivitesi. KSÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü. 2007.

   

  Çiğdem Kaçar, Şeyma Ateş, Nevin  Hatipoğlu, Teyfik Dönmez, Kadir Kabak. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kantinlerinin genel mikrobiyal kalitesi. KSÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü. 2007.

  Hamdullah Çelik, Nagihan Bulut. Depolama Koşullarının Sarı ve Kara Havuç Suyu Stabilitesine Etkisi. KSÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü. 2007.

  Emrah Ayvalı. Et ve Et Ürünleri ile İnsanlara Bulaşan Paraziter Etmenler (Zoonozlar). KSÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü. 2006.

   

  Mehpare Başaran, Ali Gök. Kahramanmaraş'ta üretilen ballarının fiziksel ve kimyasal özellikleri. KSÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü. 2006.

   

  Selay Eldoğan. Mutfak Süngerlerinin Mikrobiyel Kalitesi. KSÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü. 2005.

   

  Naime Canaslan. Çeşitli gıdalardan Lactobacillus bulgaricus ve Lactobacillus casei izolasyonu. KSÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü. 2005.

   

  Kader Özmen, Uğur Yılmaz Metin. Asit ve Alkali Ortama Adapte Edilen Escherichia coli’nin Çeşitli Gıdalardaki Canlılığının Araştırılması. KSÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü. 2004.

   

  Hulusi Özçelik, Hakan Sarı, Harun Polat. Mikrodalganın Bacillus Spp. Sporlarına Karşı etkisinin araştırılması. Ksü Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü. 2004.

  Hakan Şener. Çeşitli meyve ve sebzelerde Enterobius vermicularis, Ascaris yumurtası, Entamoeba histolyca ve Giardia kistlerinin varlığı. KSÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü. 2003.

  Ersin Çakıcı. Tehlike Analizleri ve Kritik Kontrol Noktaları (HACCP). KSÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü.  2002.

   

  Cennet  Çetin, Nermin  Özbulat. K.Maraş  Piyasasında  Bulunan  Et  Sucuklarının pH, Tuz, Nitrit-Nitrat , Yağ ,Protein , Rutubet  ve Kül  Oranları   ve  Duyusal  Özellikleri  Bakımından İncelenmesi. KSÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü.  2002.

   

  Yasin Yakıcı. Fermente gıdaların üretiminde küflerden yararlanma. KSÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü.  2002.

  Şule Külekçi. Kahramanmaraş Balıkçı Halinde Satılan Achanthobramid Marmid’in  (Tatlı Su Çuprası) İle Balıkçı Hali Personel ve Aletlerinin Mikrobiyolojik Kalitesi. KSÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü. 2002.

  Mennan Akıncı. Etin mikrobiyel kalitesi. KSÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü. 2001.

  Görsel ve Yazılı basın:

  Çiğ süt içmeyin, Açık süte hayır.

  Dünya Süt Günü “Çiftlikten Sofraya Sağlıklı Süt"20 Mayıs 2016 Cuma

  Açıkta satılan gıdaları tüketmeyin. 2016.

  Saray mutfağının vazgeçilmezi salep şifa dağıtıyor. 2016.

  Sahlep.2016.

  "Doğal Antibiyotik" Paça Kışın Şifa Kaynağı.2017.

  Renklendiriciler ve zeytin. 2017.

  Maraş biberi. 2017.

   

  Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Risk Değerlendirme Daire Başkanlığı, Bulaşanlar Komisyonu. Şubat, 2017.

   

Fotoğraf Galeri